זוכרים ברשת

מודעות בחינם והנצחה לעולם

מה אנו עושים


קוראות וקוראי עיתון ברשת נקודה קום מוזמנים ומוזמנות ליצור אתרי הנצחה פרטיים לניהול עצמי ברשת. מודעות אבל נרשמות בחינם. האתר מופעל בחסות מוזיאון בית טרזין שהוא ארגון שלא למטרות רווח, וכל ההכנסות מופנות להפעלת האתר לשנים רבות 


כדאי לקרוא את ההנחיות לפני ההרשמה. אפשר לראות את המופיע בתחתית העמוד על ידי הזזת פס הזהב הדק שמימין


דוגמאות: אלבום תמונות, אתר הנצחה פרטי, אתר הנצחה פרטי, מודעת אבל, עץ משפחה


מסובך? רק צריך ליצור עימנו קשר ונשמח לעשות הכל בעבורך


שירותים שאנו מספקים ליחידים ומשפחות 


רישום מודעות אבל הוא חינם. רישום עמוד הנצחה פרטי מחייב תשלום חד פעמי של 200 ש"ח


הקוד לקבלת ההנחה הקבוצתית- iton 
 

בעל\ת החשבון שולטים באתר ההנצחה הפרטי- גודל, צבע, תוכן, תמונות, אישור הודעות בספר אורחים, ושליטה במתן גישה- פרטית או לכולם


בעל\ת החשבון קובעים איזה הודעות מספר האורחים לפרסם או לא


בעל\ת החשבון יכולים להציג את האתר בציבורי או רק לבעלי קוד כניסה ,שניתן לחברים ומשפחה


בעל\ת החשבון יכולים לערוך תוכן, להוסיף עמודים, עוד מונצחים, תמונות ואלבומים בכל זמן


המערכת תשלח הודעות השתתפות בצער בדוא"ל ביום הלידה והפטירה


הפרטיות שלך


כדי לשמור על פרטיותם של משתמשי האתר אין חלוקת מידע עם ארגונים אחרים. האתר לא מציג פרסומות מסחריות כדי לכבד את זכר המונצחים


חסות וניהול ארוך טווח


האתר מופעל בחסות מוזיאון בית טרזין, וכל ההכנסות מועברות אליו כדי לוודא תפעול ארוך טווח של מיזם ההנצחה. המוזיאון הוא אירגון שלא למטרות רווח.